Hvad er min sidste vilje?

Der findes en pjece, hvori man kan skrive og afkrydse i felter hvorledes man ønsker sin egen begravelse eller bisættelse. Pjecen er i 2 eksemplarer, således man kan aflevere genparten til en nærmest pårørende, en god ven eller til bedemanden.
At skrive og tale om sine begravelsesønsker, vil for de efterladte, være en meget stor hjælp, idet der er mange forhold der skal tages stilling til, og ofte kan der være tvivl blandt de efterladte, om det nu
var det, afdøde mente…

  • Cermoni
  • Kirke/Kapel
  • Cermoni i eget hjem
  • Gravsted
  • Askespredning